· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ·

Πυξίδα μας το Εθνικό Συμφέρον

Να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα αυτάρκη, ισχυρή, ανεξάρτητη & οικονομικά εύρωστη δίχως εξαίρεση.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Είμαστε εδώ για να
δώσουμε την Λύση

Η πατριωτική ανάγκη ήταν, αυτή που έφερε κοντά μία ομάδα ανθρώπων με κοινό τους χαρακτηριστικό την αγάπη για την πατρίδα, την παράδοση και την δίψα για αλλαγή!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ιδρυτική Διακήρυξη
Ελληνικής Λύσης

…για μια πατρίδα που θα δώσει τη λύση στα προβλήματά της, στηριζόμενη στους Έλληνες και στις δικές της δυνάμεις και δυνατότητες…

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε άρθρα μου για επίκαιρα θέματα της Ελλάδας.