Πλήρωνε φουκαρά φορολογούμενε

Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες των περίπου 200.000 δημόσιων κτιρίων ξεπερνούν τα 450 εκατ. ευρώ! Όπως υπογραμμίζει το ΚΑΠΕ, η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης στα κτίρια αυτά θα μειώσει τις μέσες ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 425.000 τόνους, ενώ θα επιφέρει οικονομικά οφέλη της τάξης των 110 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

“Με τη μόνωση και τον κατάλληλο ενεργειακό σχεδιασμό, οι ανάγκες των κτιρίων για θέρμανση και ψύξη μπορούν εύκολα να μειωθούν κατά 30-40%. Σε νέα κτίρια η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να φθάσει και το 90%”, τονίζει ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace.

Ενώ υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο (από το 2010) για την ενεργειακή επιθεώρηση των δημοσίων κτηρίων, τόσο για τα κτηριακά κελύφη, όσο και για τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα (θέρμανση, ψύξη κλπ), προκειμένου να καταγραφούν οι καταναλώσεις ενέργειας, με στόχο τις σχετικές παρεμβάσεις στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας, ακόμα είμαστε στην ώρα μηδέν.

Η πλημμελής, ή ακόμα και η παντελής έλλειψη συντήρησης αυτών των κτηρίων, μειώνει συνεχώς τον ενεργειακό βαθμό απόδοσης τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Χρησιμοποιώντας ειδικές υπέρυθρες θερμοφωτογραφίες, οι οποίες εντοπίζουν τα σημεία των κτιρίων όπου παρατηρείται ενεργειακή “αιμορραγία“, η Greenpeace κατέγραψε τις απώλειες ενέργειας στα δημόσια κτίρια 23 ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Όπως προέκυψε, τα δημόσια κτίρια της Ελλάδας αιμορραγούν ακατάσχετα κι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο για να φθάσουμε στον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε.!

* Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός – Ενεργειaκός Επιθεωρητής.