ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα κινηθεί στο πνεύμα της πολεοδομικής νομιμότητας, σεβόμενη τους ισχύοντες θεσμοθετημένους όρους δόμησης ανά περιοχή, σεβόμενη το περιβάλλον και την αισθητική της δομημένης ανάπτυξης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επιβάλει χαράτσια σε ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι προέβησαν σε πολεοδομικές μικροπαραβάσεις του ακινήτου τους, ή σε διαφοροποιήσεις στην εσωτερική εγκατάσταση που δεν επηρεάζουν την στατικότητα και την ασφάλεια εν γένει του κτηρίου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα αντιμετωπίσει την αυθαίρετη δόμηση και την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων με γνώμονα την ουσιαστική αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και της ουσιαστικής προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος και όχι με βάση την λογική της είσπραξης χαρατσιών, που επιβαρύνουν αδίκως τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας.

 

Ποια είναι οι θέσεις σας για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης;

Συγκεκριμένα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα προβεί στα παρακάτω μέτρα

  • Θα εφαρμόσει όλα τα πρωτόκολλα κατεδάφισης χωρίς καμία εξαίρεση και θα προβεί στην κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων κτισμάτων που έχουν κτιστεί παρανόμως εντός δασικών περιοχών, ρεμάτων, αιγιαλού, αρχαιολογικών περιοχών και περιοχών natura, καμία ειδική ρύθμιση διατήρησης προστίμων σε αυτά τα αυθαίρετα κτίσματα.
  • Θα απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη κάθε ακινήτου από πρόστιμα που μέχρι σήμερα αναγκάζεται να πληρώσει για να τακτοποιήσει ακίνητα ή να τα μεταβιβάσει, εφόσον στα εν λόγω ακίνητα έχουν πραγματοποιηθεί:

  α) Υπέρβαση δόμησης που να μην παραβιάζουν τον νόμιμο όγκο πέραν του 5%, το περίγραμμα του ακινήτου, την ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή με βάση την οικοδομική άδεια.

  β) Υπέρβαση επιφάνειας δόμησης μέχρι 5% σε χώρους κυρίας χρήσης και 10% σε χώρους βοηθητικής χρήσης.

  γ) Αλλαγή χρήσης από βοηθητικούς χώρους σε χώρους κυρίας χρήσης κατοικίας, ειδικά σε μονοκατοικίες ανεξαρτήτου έτους κατασκευής και πάντα πριν το 2011 ή σε πολυκατοικίες που κτίστηκαν με άδεια προ του 1975.

  δ) Εσωτερική διαμερισμάτωση του ακινήτου εντός του περιγράμματος και του νομίμου όγκου του κτηρίου με μέγιστη απόκλιση έως και 5% στις διαστάσεις, το εμβαδόν και τον όγκο του ακινήτου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αλλοίωση ή μεταβολή στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου.

  ε) Αυθαιρεσίες που δεν μπορούν να εξακριβωθούν λόγω απώλειας του φακέλου αρχείου οικοδομών με ευθύνη των πολεοδομικών γραφείων. Σε αυτήν την περίπτωση ο πολεοδομικός έλεγχος θα γίνεται με βάση τα σχέδια της σύστασης και όχι με την εκ νέου σύσταση του φακέλου αδείας με ότι αυτό συνεπάγεται σε οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη.

  • Επιπλέον η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα εξαιρεί την μεταβίβαση ακινήτων που προέρχεται από κληρονομιά εξαιτίας θανάτου με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης μηχανικού. Το μέτρο αυτό συντελεί στο να μην υπάρξει περαιτέρω αύξηση των αποποιήσεων κληρονομιών, εξαιτίας τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων που επισύρουν επιπλέον δυσβάσταχτα πρόστιμα και για τα οποία  δεν ευθύνονται οι νόμιμοι κληρονόμοι.
  • Για όλες τις ανωτέρω πολεοδομικές παραβάσεις η μόνη υποχρέωση των ιδιοκτητών θα είναι μία βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού που θα βεβαιώνει τις ανωτέρω μικροπαραβάσεις, χωρίς την επιβολή κανενός προστίμου και με την υποχρέωση του ιδιοκτήτη της αντίστοιχης  τροποποίησης του Ε9.

  Ποια είναι η θέση σας για την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων;

  • Η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων είναι μια ορθή καταγραφή του κτιριακού αποθέματος της χώρας, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα καθιερώσει διαδικασίες ώστε η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων να γίνει άπαξ σε όλα τα κτήρια από αρμόδιους μηχανικούς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με δαπάνη της πολιτείας, ενώ οποιαδήποτε πολεοδομική παράβαση συντελεστεί μετά την πρώτη ηλεκτρονική καταγραφή, θα οφείλει ο ίδιος ο πολίτης με δική του ευθύνη και δαπάνη να ενημερώσει την βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Πολεοδομικών Παραβάσεων για τυχόν οικοδομικές αλλαγές στο ακίνητο του και όχι να εξαναγκάζεται να προβαίνει σε περιοδικές (5 έτη ή 7 έτη) επικαιροποιήσεις του ακινήτου, εφόσον δεν έχει επέλθει καμία ουσιαστική κτιριακή αλλαγή.
  • Το ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων από αρμόδιους ελεγκτές δόμησης θα ανέρχεται στο 5% του συνόλου του κτιριακού αποθέματος της χώρας, ενώ η κλήση για επανέλεγχο της διαπίστωσης της μη μεταβολής των τυχών οικοδομικών στοιχείων του ακινήτου, θα γίνεται μόνο όταν το ακίνητο θα μεταβιβάζεται με την αντίστοιχη έκδοση βεβαίωσης  αρμόδιου μηχανικού.
  • Το κόστος αυτής της καταγραφής που θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό άπαξ ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που θα προέλθουν από το πράσινο ταμείο, τα οποία σήμερα εκτιμούνται να ανέρχονται στο 1 δις ευρώ.
  • Σε περίπτωση δειγματοληπτικών ελέγχων από τους επιθεωρητές δόμησης προκύψουν τροποποιήσεις στην υφιστάμενη δόμηση και δεν έχει προβεί στην σχετική έκδοση αδείας ή ενημέρωσης του φακέλου αδείας, ή έχει αποκρύψει τις μεταβολές του κτηρίου του, θα επιβάλλονται από τον νόμο οι προβλεπόμενες αστικές και ποινικές κυρώσεις.

  Ποια είναι η θέση σας για αυτήν την πολυνομία τεχνικών νομοθετικών κειμένων και πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε όλη αυτή την βάσανο της άσκοπης γραφειοκρατίας για την έκδοση αδειών;

  • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της σημερινής αναχρονιστικής, αποσπασματικής και συγκεχυμένης ελληνικής τεχνικής νομοθεσίας και της εναρμόνισης της, με τον σύγχρονο κόσμο που σήμερα διατρέχει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως είναι η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη , η ψηφιακή τεχνολογία, η πράσινη ενέργεια κλπ, προτίθεται να καταργήσει και τις 21 χιλιάδες  σελίδες νομοθετικών κειμένων (Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Εγκυκλίους κλπ), που σήμερα πλαισιώνουν τον τομέα αυτόν.
  • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα  δημιουργήσει μια νέα, σύγχρονη , περιεκτική, μικρή και πρακτικά αποτελεσματική ψηφιακή βιβλιοθήκη τεχνικών νομοθετικών κειμένων και πρακτικών οδηγών που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα , καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρα εντός της Ευρώπης.
  • Η χώρα δεν μπορεί να διοικείται μέσω μίας χαοτικής γραφειοκρατικής και ανορθολογικής πολυνομίας. Το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν νόμοι που περιέχουν αντικρουόμενες ή αλληλοκαλυπτόμενες διατάξεις, έχει ως  αποτέλεσμα την δημιουργία μιας τεράστιας σύγχυσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου και του ενδιαφερόμενου πολίτη ή του υποψήφιου επενδυτή που θέλει, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει πλούτο μέσα από καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις.
  • Η Ελλάδα κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στον κόσμο που διοικείται με χιλιάδες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α), Ερμηνευτικές Εγκυκλίους κλπ και όχι απο Νόμους.  Κατέχουμε τα πρωτεία στην εκτελεστική αυθαιρεσία, όπου η εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση, να ερμηνεύει ή να περιφρονεί και να καταργεί κατά το δοκούν τους νόμους που έχουν εκδοθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, με σκοπό να εξυπηρετεί τόσο μικροκομματικά συμφέροντα και διάφορες επαγγελματικές συντεχνίες, όσο και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της οικονομικής ‘’ελίτ’’ και ημετέρων της,με προφανή βλάβη για το κοινωνικό και εθνικό συμφέρον της πατρίδος.
  • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ στελεχωμένη  από έμπειρους τεχνοκράτες  έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης που αφορούν θέματα πολεοδομίας, δικτύων, περιβάλλοντος και πράσινης ενέργειας.

  Ποια είναι η θέση σας για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μια που αποτελεί τροχοπέδα στην προσέλκυση επενδυτών η τεράστια εμπλοκή πολλών υπηρεσιών και χρονοβόρων διαδικασιών;

  • Η έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων θα γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ανάλογη με αυτή που έχει εγκαταστήσει σήμερα το ΥΠΕΚΑ για την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών ή των προγραμμάτων εξοικονόμησης κατ’ οίκον. Την ευθύνη για την αρτιότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων , δηλ των μελετών, των σχεδίων, των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων, των δηλώσεων κλπ θα την φέρει αποκλειστικά ο εκάστοτε μηχανικός ή σύμβουλος που θα έχει εκ του νόμου την ευθύνη της έκδοσης της. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ελέγχου εάν διαπιστωθεί παραβίαση της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, ο εκδίδων την ηλεκτρονική άδεια θα έχει όχι μόνο διοικητικές και αστικές κυρώσεις, αλλά και αυστηρές ποινικές κυρώσεις.
  • Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει η δια ζώσης συναλλαγή δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών. Το τέλος αυτής της διαπροσωπικής επαφής αυτομάτως θα θέσει σε τέλος την αδειοδοτική κωλυσιεργία, την ομηρία των ενδιαφερομένων πολιτών από τους δημόσιους φορείς, τις χρονοβόρες διαδικασίες και την περίπτωση λανθασμένης απόφασης εξαιτίας των πολλών εμπλεκόμενων φορέων, είτε της ανεπαρκούς γνώσης και κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, και των υποκειμενικών ερμηνειών της νομοθεσίας.
  • Επισημαίνεται ότι η σημερινή διαδικασία έκδοσης αδειών με υποβολή εκτυπωμένων εγγράφων, σχεδίων κλπ, ζημιώνει το δημόσιο, αλλά κυρίως τους ενδιαφερόμενους πολίτες με εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης η φύλαξη όλων αυτών των φακέλων αδειοδοτήσεων στα αρχεία των δημοσίων φορέων, αποτελεί μείζον πρόβλημα χωροθέτησης, ασφαλούς φύλαξης, αλλά καταστροφής τους απο φυσικά ή δόλια τεχνητά αίτια.
  • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα δημιουργήσει το Σώμα Ορκωτών Επιθεωρητών Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων , που θα αποτελείται από πιστοποιημένους ιδιώτες τεχνοκράτες (μηχανικούς , συμβούλους , κλπ) , όπως ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις (π.χ ορκωτοί λογιστές, ελεγκτές δόμησης , κλπ) οι οποίοι θα ελέγχουν δειγματοληπτικά την νομιμότητα των εκδιδομένων ηλεκτρονικών αδειών, ενώ το σώμα αυτό θα ελέγχεται απευθείας από τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό και σε περίπτωση παραβίασης του όρκου τους, θα επιβάλλονται αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  Είναι γεγονός ότι στην χώρα μας υπάρχει πλημμελή επίβλεψη στα δημόσια έργα, πολλές κακοτεχνίες και κυρίως υπάρχουν πολλά ασυντήρητα έργα υποδομών, πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα;

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα προβεί για πρώτη φορά στα χρονικά του ελέγχου της ασφάλειας και της συντήρησης όλων των δημόσιων υποδομών – δικτύων της χώρας με την καθιέρωση Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντηρήσεων (γέφυρες, οδικοί άξονες, αεροδρόμια, λιμάνια, αποχετευτικά δίκτυα, αντιπλημμυρικά δίκτυα, κλπ). Στο μητρώο αυτό θα καταχωρούνται από τις περιφέρειες, δήμους, παρόχους κλπ όλες οι προβλεπόμενες συντηρήσεις τεχνικών έργων με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλο το ιστορικό βλαβών, επισκευών, συντηρήσεων θα καταχωρείται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα του ΥΠΕΚΑ και σε περίπτωση ελέγχου πλημμελών συντηρήσεων, πλημμελών λήψης μέτρων ασφαλείας, κακοτεχνιών, κλπ θα λογοδοτεί στην δικαιοσύνη ο αρμόδιος φορέας εκμετάλλευσης της υποδομής. Το μητρώο αυτό θα αποτελεί το τεκμήριο νομικών κυρώσεων, έναντι οποιουδήποτε που εμπλέκεται με την συντήρηση σε περίπτωση αστοχιών.

  Για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και την πράσινη ανάπτυξη ποια είναι η θέση σας;

  • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα προβεί σε τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας που πλαισιώνει τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις.
  • Συγκεκριμένα πέραν των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών (π.χ το εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ ), θα ενεργοποιήσει και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ΕΣΠΑ για την ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων του τριτογενούς τομέα (Νοσοκομεία, Σχολεία, Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις κλπ), πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί σε κανένα ανάλογο πρόγραμμα στο βάθος και στην έκταση που θα έπρεπε να επιφέρει ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και χρημάτων στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
  • Η Ελληνική Λύση έχει ως μόνιμο μέλημα την σταδιακή απεμπλοκή της χώρας από την εισαγόμενη ενέργεια ( φυσικό αέριο, πετρέλαιο κλπ) και την σταδιακή εγκατάσταση συστημάτων πράσινης ενέργειας, εκμεταλλευόμενη το πλούσιο ηλιακό, γεωθερμικό και αιολικό της δυναμικό, που σκόπιμα τα οικονομικά συμφέροντα της οικονομικής ελίτ της χώρας κρατάει σε ομηρία την εκάστοτε εξαρτημένη ελληνική κυβέρνηση.
  • Η Ελληνική Λύση θα πριμοδοτεί τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην πράσινη ενέργεια με ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, προκειμένου να κινητοποιήσει και να προσελκύσει νέους επενδυτές με απλές διαδικασίες αδειοδοτήσεων.
  • Όσον αφορά τα νοικοκυριά, πέραν από τα γνωστά προγράμματα εξ εξοικονόμησης κατ’ οίκον, όσοι δεν θα εντάσσονται σε αυτά και παρόλο αυτά , θα προβαίνουν σε ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων τους (κουφώματα, μονώσεις, ηλιακά, φ/β, γεωθερμικές αντλίες, κλπ) με ίδια κεφάλαια θα έχουν απαλλαγεί του ΦΠΑ στον ενεργειακό εξοπλισμό και τα υλικά που ενσωματώνονται στο κτήριο και επιφέρουν πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ).
  • Η απαλλαγή του ΦΠΑ δεν θα απομειώσει τα κρατικά έσοδα, αφού θα μειωθούν αντίστοιχα οι δαπάνες για την εισαγωγή πρωτογενούς ενέργειας από τρίτες χώρες.
  • Η Ελληνική Λύση θα συνδέσει τον φόρο ακίνητης περιουσίας με την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα ενός ακινήτου, μικρότερος αναλογικά φόρος , μικρότερη ενεργειακή αποδοτικότητα ενός ακινήτου μεγαλύτερος φόρος.

  Για τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος ποια είναι η θέση σας; 

  • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα προωθήσει την περιβαλλοντική και οικολογική εκπαίδευση και πληροφόρηση των πολιτών, ξεκινώντας πρώτα από το σχολείο, την οικογένεια, την επιχείρηση με σκοπό ο Ελληνας να διαμορφώσει περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση.
  • Τα άμεσα μέτρα που θα αναλάβει η Ελληνική Λύση θα είναι:
  • Η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών-επιχειρήσεων που εδρεύουν στην χώρα.
  • H φορολογική ελάφρυνση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει συστήματα αποτελεσματικής και καινοτόμου περιβαλλοντικής διαχείρισης με αντίστοιχη πιστοποίηση απο τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης περιβαλλοντικών συστημάτων.
  • Η Διαχείριση οργανικών απορριμάτων για την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο. Στην δημιουργία συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, οι οποίες θα μειώνουν δραστικά τον όγκο τους. Στο πλαίσιο αυτό θα ενταχθούν με άμεση προτεραιότητα τα εκατομμύρια τόνοι κτηνοτροφικών αποβλήτων που παράγονται ετησίως στη χώρα μας, τα οποία κατά κανόνα πετιούνται ανεξέλεγκτα σε χιλιάδες Κουρουπητούς.
  • Τα Απόβλητα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βιοαερίου από το οποίο δύναται να παραχθεί θερμότητα και ηλεκτρισμός συνολικής ισχύος 350 MW – περίπου όση ενέργεια αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κάθε καλοκαίρι, λόγω αυξημένης ζήτησης σε ρεύμα.
  • Η δημιουργία  10 – 15 τέτοιων μονάδων σε όλη τη χώρα θα ήταν αρκετές γι’ αυτόν το σκοπό. Επίσης, από τη διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων των βουστασίων, των σφαγείων και των πτηνοτροφείων σε βιοαέριο, παράγεται ένα λίπασμα υψηλής απόδοσης, 85% φθηνότερο από τα αντίστοιχα προϊόντα του εμπορίου.