Οι νέες προτάσεις της Ελλ. Λύσης για το περιβάλλον

Η Ελληνική Λύση βελτιώνει και εξελίσσει συνεχώς το πρόγραμμα διακυβέρνησης της, προσαρμόζοντας το στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται – με τους εξειδικευμένους συνεργάτες και μέλη των επιτροπών της. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το περιβάλλον, για το οποίο η ευαισθησία του κόμματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αφού οι Έλληνες θέλουν να παραμείνει η Ελλάδα η ομορφότερη χώρα του πλανήτη.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την διαχείριση των απορριμάτων

Μόλις το 18%  από τα  μπάζα  των κατεδαφίσεων, εκσκαφών και κατασκευών ανακυκλώνεται, επαναχρησιμοποιείται και ουσιαστικά επιστρέφει στην οικονομία, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει στο 70% το 2020 σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα τόσο με την ελληνική νομοθεσία όσο και με ευρωπαϊκή οδηγία.

Το ποσό των 51,2 εκατ. ευρώ έχει δαπανήσει τα τελευταία τριάμισι χρόνια το ελληνικό Δημόσιο για την πληρωμή προστίμων για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που παραμένουν ενεργοί κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Στα χρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν οι καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για μη επεξεργασία των αστικών λυμάτων και επικίνδυνων αποβλήτων συνολικού ύψους 97 εκατ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα παρά τις προσπάθειες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση του πίνακα της κυκλικής οικονομίας, μπροστά μόλις από τη Μάλτα, η οποία εξακολουθεί να θάβει σε χωματερές των 92% των σκουπιδιών της, και την Κύπρο. Το αποτέλεσμα είναι η χώρα μας να αναγκάζεται να πληρώνει εκατομμύρια ευρώ για πρόστιμα που της επιβάλλονται από την Ε.Ε. επειδή δεν διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτήν τη στιγμή, παρά τις ευρωκαταδίκες σε βάρος μας, λειτουργούν στη χώρα μας 64 παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ).

Τι προτείνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

  1. Την περιβαλλοντική και οικολογική εκπαίδευση και πληροφόρηση των πολιτών, ξεκινώντας πρώτα από το σχολείο, την οικογένεια, την επιχείρηση με σκοπό ο Έλληνας να διαμορφώσει περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση.
  2. Την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών-επιχειρήσεων που εδρεύουν στην χώρα με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
  3. Την φορολογική ελάφρυνση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει συστήματα αποτελεσματικής και καινοτόμου περιβαλλοντικής διαχείρισης με αντίστοιχη πιστοποίηση από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης περιβαλλοντικών συστημάτων.
  4. Την άμεση προτεραιότητα για τα εκατομμύρια τόνους κτηνοτροφικών αποβλήτων που παράγονται ετησίως στη χώρα μας, τα οποία κατά κανόνα πετιούνται ανεξέλεγκτα σε χιλιάδες Κουρουπητούς. Τα Απόβλητα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βιοαερίου από το οποίο δύναται να παραχθεί θερμότητα και ηλεκτρισμός συνολικής ισχύος 350 MW – περίπου όση ενέργεια αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κάθε καλοκαίρι, λόγω αυξημένης ζήτησης σε ρεύμα. Την δημιουργία 10 – 15 τέτοιων μονάδων σε όλη τη χώρα θα ήταν αρκετές γι’ αυτόν το σκοπό. Επίσης, από τη διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων των βουστασίων, των σφαγείων και των πτηνοτροφείων σε βιοαέριο, παράγεται ένα λίπασμα υψηλής απόδοσης, 85% φθηνότερο από τα αντίστοιχα προϊόντα του εμπορίου.
  5. Την καθιέρωση μητρώου αποβλήτων στους ΟΤΑ που θα απεικονίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η διαχείριση των απορριμάτων του κάθε δήμου, και σύνδεση των δημοτικών τελών με βάση την οικολογική διαχείριση τους.
  6. Στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με σταδιακή απομείωση των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Χτίζουμε οικολογικά και καταναλώνουμε πράσινη ενέργεια.
  7. Την ίδρυση ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Περιβάλλοντος που θα ελέγχει κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την διάθεση και επεξεργασία των απορριμμάτων με βάση την εφαρμογή του κοινοτικών οδηγιών που έχουν εναρμονιστεί στο εθνικό δίκαιο.
  8. Την επιδότηση νέων σύγχρονων Μονάδων Οικολογικής Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας από το πράσινο ταμείο και των ειδικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ.