ΝΕΟΙ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Στην Ελλάδα τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ υψηλά και αφορούν κυρίως νέους μέχρι 25 ετών. Πώς θα μπορούσαν να μειωθούν;

  • Επιδότηση στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν οι εργοδότες για τους νέους για τα πρώτα 5 έτη εργασίας τους και για απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέχρι την ηλικία των 25 ετών, ενώ μέχρι την ηλικία των 30 ετών για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Για κάθε νέο εργαζόμενο ηλικίας από 18 ετών έως 28 ετών σε μια επιχείρηση αντίστοιχη μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 2 μονάδες, με ελάχιστο κατώφλι συντελεστή φορολόγησης το 15%.

  Τι σημαίνει για την χώρα μας το γεγονός πως πολλοί νέοι επιλέγουν να φύγουν για το εξωτερικό;

  • Αποδυνάμωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας
  • Αύξηση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας
  • Απομείωση των καινοτόμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
  • Επιβράδυνση της  έρευνας και τεχνολογίας
  • Μείωση του ΑΕΠ

  Βλέπουμε πως οι αντίστοιχες υπηρεσίες τύπου ΟΑΕΔ σε χώρες του εξωτερικού λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από ότι στην Ελλάδα και είναι πιο αποτελεσματικές. Τι θα πρέπει να γίνει και στη χώρα μας;

  • Το επίδομα του ΟΑΕΔ θα δίνεται ως ποσοστό επιδότησης της αμοιβής – μισθού του εργαζόμενου κατευθείαν στον Εργοδότη
  • Ο ΟΑΕΔ θα ανασυγκροτηθεί ως πραγματικός φορέας ανεύρεσης εργασίας με βάση τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία του αναζητούντος την εργασία.

  Η Ελλάδα σβήνει λόγω υπογεννητικότητας. Τι κίνητρα θα μπορούσε να δώσει το κράτος στους νέους (π.χ. επιδόματα);

  Κανένα επίδομα, μόνο επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για νέους, φορολογικές ελαφρύνσεις σε πολύτεκνες οικογένειες έως  και μηδενικό φόρο σε αυτές που έχουν πάνω από 4 παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 25 χιλιάδες ευρώ.

  Ποια η θέση της Ελληνικής Λύσης σε ό,τι αφορά τους Έλληνες πολίτες με αναπηρίες και ειδικές ικανότητες (ΑμεΑ).

  • Άμεση Υιοθέτηση και Έκδοση Κάρτας ΑμεΑ για τους έχοντες αναπηρία με ποσοστό από 67% και άνω.Με την κάρτα αυτή θα μπορούν να πραγματοποιούν όλες τις συναλλαγές τους, δηλαδή οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
  • Τα ΑμεΑ που ανήκουν σε κατηγορίες αναπηριών με μη αναστρέψιμες παθήσεις , θα εξετάζονται ΑΠΑΞ, ανεξαρτήτως της ηλικίας που θα βεβαιώνεται η πάθηση και από την έκδοση της Απόφασης και μετά, θα λαμβάνουν εφόρου ζωής το επίδομα, άνευ επανεξέτασης τους.

  Στρατιωτική θητεία: Πότε πρέπει να γίνεται και τι έχετε να μας πείτε για την διάρκειά της;

  H στρατιωτική θητεία πρέπει να γίνεται μετά την αποφοίτηση του Λυκείου και η διάρκεια της πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 μήνες. Το πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα σώματα και η καθιέρωση της υποχρεωτικής θητείας σε επιχειρησιακές μονάδες και παραμεθόριες βάσεις θα πρέπει να είναι για όλους ανεξαρτήτως τουλάχιστον 12 μήνες.